ความสำคัญ ภาคอีสาน

แห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร

แห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร

ในช่วงวันใกล้ออกพรรษานี้ แต่ละจังหวัดต่างมีประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในวันนี้ govivigo ขอแนะนำประเพณีท้องถิ่น แห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร เป็นประเพณีที่เป็นชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครที่มีการสืบสานและจัดงานต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยในปีนี้จังหวัดสกลนครได้จัดประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น การทำปราสาทผึ้งในบุญออกพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร

 

บันไดทองคำ อยู่เบื้องขวา สำหรับทวยเทพเทวดาลง
บันไดเงิน อยู่เบื้องซ้าย สำหรับพระพรหมลง
บันไดแก้วมณี อยู่ตรงกลาง เพื่อให้พระพุทธองค์เสด็จ

เชิงบันไดทั้ง 3 นี้ ตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนครในโลกมนุษย์ หัวบันไดอยู่ที่เขาสิเนคุราช บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก่อนเสด็จลงพระพุทธเจ้าประทับยืนบนบอดเขาสิเนรุราช ทำ “โลกนิวรณ์ปาฏิหาริย์” โดยทรงแลดูเบื้องบนปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงพรหมโลก ทรงแลดูข้างล่างก็ปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงอเวจีนคร ทรงแลดูรอบทิศจักรวาลหลายแสน ก็ปรากฏเนินอันเดียวกัน (สวรรค์ มนุษย์ และนคร ต่างมองเห็นกัน) ซึ่งเรียกวันนี้ว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” นั้นเอง

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ประเพณีปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวเป็นประเพณีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร เมื่อกล่าวถึงประเพณีการแห่ปราสาทผึ้งจะนึกถึงจังหวัดสกลนครเป็นอันดับแรก โดยมีการจัดทำปราสาทผึ้งแบบโบราณ และปราสาทผึ้งแบบประยุกต์ขนาดใหญ่ เป็นรูปปราสาทสวรรค์ชั้นดาวดึงค์และลวดลายตามพุทธประวัติที่มีความอ่อนช้อย จนเป็นที่กล่าวขานถึงความงดงามอ่อนช้อยของศิลปะการทำปราสาทผึ้งของสกลนครจนมาถึงปัจจุบัน โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งอันงดงามตระการตา รวมทั้งขบวนแห่วัฒนธรรม รวมกว่า 12 ขบวน อาทิ การแสดงรำหางนกยูง การแสดงลุ่มน้ำหนองหาร การแสดงรำมวยโบราณ การแสดงชุดออนซอนสกลนคร การแสดงชนเผ่าผู้ไท, ไทโส้, ไทโย้ย, ไทญ้อ, ไทลาว นอกจากนี้ตลอดการจัดงาน ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการปราสาทผึ้ง และเทศกาลของดีของแซบเมืองสกล สินค้า OTOP อาหารถิ่นเมืองสกลหลากหลายที่มาจำหน่ายภายในงาน อาทิ น้ำหมากเม่า เนื้อโคขุนโพนยางคำ สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมคราม

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 สัมผัสกับความวิจิตรงดงามตระการตาของปราสาทผึ้งสกลนคร ร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจ ในเทศกาลวันออกพรรษา ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร อาทิ วัดป่าสุทธาวาส พิพิธภัณฑ์ภูพาน วัดถ้ำผาแด่น พระธาตุนารายณ์เจงเวง อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ และแหล่งผ้าย้อมครามที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครที่ บ้านโนนเรือสามัคคี, บ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม, บ้านถ้ำเต่า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

กิจกรรมภายในงาน
13 – 14 ตุลาคม 2559 ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการรำนกยูงบนหัวเรือ ณ บริเวณริมหนองหาร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
14 ตุลาคม 2559 ชมการประกวดพานบายศรี การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์-ปราสาทผึ้งโบราณ การแสดงแสง สี เสียงฯ ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
15 ตุลาคม 2559 ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ ขบวนวัฒนธรรมชนเผ่า ณ บริเวณถนนสุขเกษม แห่ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
16 ตุลาคม 2559 พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร