เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์จัดสร้างขึ้นเพื่อให้คนที่สนใจทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้มาศึกษาหาความรู้เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีหลักคำสอนที่น่าเชื่อถืออีกมากมายและที่มาและคำสำคัญของประเพณีไทยและวัมนธรรมและศึกษาประเพณีไทยของแต่ละภาคของประเทศไทยและด้านวัฒนธรรมไทยของแต่ละวัฒนธรรม เช่น การไหว้ การแต่งกาย เพื่อไปศึกษาใช้ในชีวิตประจำวัน