แฝดชายหญิง
หลักแห่งความเชื่อ

ความเชื่อแฝดชายหญิงกับการจับแต่งงาน

ความเชื่อคนโบราณเล่าว่า การเกิดแฝดชายหญิง เรียกว่า แฝดคนละฝา เกิดจากชายและหญิงผิดหวังไม่ได้ครองคู่กันในชาติปางก่อน แล้วมิได้บนบานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เกิดมาครองคู่กันในชาติหน้า แต่เยื่อไยแห่งความพิศวาสแบบชู้สาวยังคงผูกพันกันอยู่ เพราะบางคู่ก็ต่างฝ่ายต่างแยกกันไปแต่งงานกับคนอื่นเกิดลืมเลือนกันไปบ้าง ไม่ยอมแต่งงานบ้าง ผลกรรมแห่งการเคยพิศวาสยังคงติดมาชาตินี้ เลยเกิดเป็นแฝดคนละฝา

แฝดชายหญิง

เรื่องนี้ฟังแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะการเป็นพี่น้องกันเรื่องความรัก ความห่วงใยไม่ต่างจากการเป็นคู่รักกันแต่อย่างใด บางครั้งทีมีมากกว่าคู่รักเสียอีก แต่การเกิดเป็นแฝดชายหญิงได้สักห้าหกปี เมื่อทั้งคู่โตเป็นผู้ใหญ่ปัญหาที่ตามมาคือ เด็กจะเจ็บป่วยบ่อย บางรายมีอาการป่วยแปลก ๆ ความเชื่อคนโบราณแก้เคล็ดโดยจับแต่งงานกัน

แฝดชายหญิง

การแต่งงานเริ่มจากแบ่งญาติออกเป็นฝ่ายเด็กชายเด็กหญิง อาจใช้ญาติทางพ่อเป็นญาติฝ่ายชาย ญาติทางแม่เป็นญาติฝ่ายหญิง การจัดงานจัดแบบผู้ใหญ่แต่งงานกัน เริ่มจากการโห่แห่ขันหมาก มีขบวนกลองยาวจากฝ่ายชายไปที่บ้านฝ่ายหญิงอาจใช้บ้านตายายเป็นบ้านฝ่ายหญิงก็ได้ มีการกั้นประตูเงินประตูทอง แล้วนำฝ่ายหญิงออกมาต้อนรับ ล้างเท้าให้ฝ่ายชายก่อนเข้าบ้าน จากนั้นฝ่ายญาติชายนำขันหมากมาวางแล้วญาติฝ่ายหญิงนับเป็นอันเสร็จพิธี ผู้ใหญ่ทั้งสองจัดห้องหอ ฝ่ายปู่ย่าตายายปูเตียงสำหรับทั้งคู่ได้นอน เวลาเย็นจัดการงานเลี้ยงมีพิธีแนะนำตัวแบบการแต่งงานทั่วไป จากนั้นส่งตัวเข้าหอเป็นอันจบพิธี